Privatlivspolitik

Vi tager dit privatliv meget alvorligt hos Hobbex. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder over for os og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende.

Indsamling

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på flere måder, f.eks. når du besøger os online, foretager køb direkte fra os eller gennem en af vores forhandlere.

For at vi kan tilbyde vores tjenester, er vi nødt til at indsamle oplysninger om dig. Informationen gives eller indsamles direkte fra dig som kunde, eller hvis du besøger en af vores hjemmesider. Vi kan også indsamle information fra tredjepart. Den information, der kan indsamles, omfatter: Person- og kontaktinformation, Betalingsinformation, Finansiel information, Kommunikation mellem dig og Hobbex, Information om adfærd og geografisk position ved besøg på vores hjemmesider.

Behandling

Oplysninger, der indsamles om dig, bruges til at kunne levere vores tjenester og opfylde kontraktlige forpligtelser. Vi kan også bruge dine oplysninger til markedsføring eller til at informere dig om vores produkter og tjenester. Derudover bruger vi informationen som grundlag for videreudvikling af vores produkter og tjenester. Læs mere om vores cookiehåndtering på vores side om Cookies.

Tredjepart

Behandling af personoplysninger kan ske hos Hobbex' samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Din information kan blive overført eller delt med tredjepart. Vi vil i sådanne tilfælde træffe foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kan overføre eller dele dine oplysninger med følgende tredjeparter: Myndigheder - Hobbex kan give nødvendige oplysninger til myndigheder som Politiet, Skattevæsenet eller andre myndigheder, hvis vi er forpligtede til det i henhold til loven, eller hvis du har godkendt det.

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Internationalt

Dine personoplysninger er tiltænkt at blive behandlet inden for EU/EØS, men kan i undtagelsestilfælde overføres og behandles i et land uden for EU/EØS af en anden leverandør eller underleverandør. Vi vil da træffe alle rimelige lovmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og med en passende beskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS.

Lagerperiode

Personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de er indsamlet til, eller for at opfylde forpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Rettigheder

Privatpersoner har ret til at få gratis information én gang om året om, hvilke personoplysninger Hobbex behandler om dem. Anmodning om en sådan udskrift af registeret skal foretages skriftligt og underskrives af ansøgeren samt indeholde oplysninger om navn og personnummer. Registerudskriften vil derefter blive sendt til folkeregisteradressen. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, og hvor der ikke er retlige forpligtelser, der forhindrer sletning af oplysningerne. Kontakt vores kundeservice for flere instruktioner om, hvordan Hobbex administrativt hjælper dig med disse rettigheder på [email protected].

Ændringer i privatlivspolitikken

Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik, vil vi offentliggøre den ændrede politik her med datoen for ændringen. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser politikken igennem.

Ændringsdato 2023-11-30